HUVALLAHU

  


ELL HACC HÜSEYİN VEDAD

ELL HACC HÜSEYİN VEDAD
Ell Hacc Hüseyin Vedad, milâdi 1930 senesinde İstanbul Anadoluhisarı'nda doğdu. Pederi Anadoluhisarı'nda Eczacı İbrahim Fuad Bey'dir. Büyük babası Hacı Ali'nin İslimye'den Karaboloğulları Tekkesi'nde yetişmiş bir zat olduğu ve Tekke'nin halen orada devam ettiği bilinmektedir.

Karaboloğulları, Osmanlı'nın fethedilen topraklarını İslâmlaştırmak maksadı ile Karaman'dan İslimye'ye yerleştirilmiştir.


Soyağacına bakıldığında Hacı Ali'nin babası Şeyh Sadık, Onun babası Reşadetlu El Hac Râşid Efendi, onun babası Şeyh Ali'dir. Yaklaşık 10 nesilden bu yana o bölgede böyle bir tekkenin varlığı kayıtlarda yazılıdır.

Manevi silsilede Tarik-i Kadiriye'nin 3. Pîr-i sânisi Ziyâüddin-i Abdurrahman-ı Halis Talabanî Hazretleri'nin Halisiye Kolu'ndan zuhur etmiş, Bekrül Cezbi Hazretleri'nde yetişmiş, Tarikat-i Kadiriyenin 4. Pîr-i Sanisi Ahmed Süreyya Emin Beyefendi'nin halifesi Mehmed Ali Özkardeş' e mülâki olarak 23 sene ahzı feyz eylemiştir.


Dünyevî hayatlarında Efendimizin tavsiye buyurdukları ticaret ile meşgul olmuşlardır.

1980 senesinde Mehmed Ali Bey Hazretlerinin âlem-i bekaya intikalinden sonra işaret buyrulmuş olduğu manevî vazifesine halen devam etmektedir.

Mürşidi Kadiriye'den Mehmed Ali Özkardeş ile uzun seneler dünya dini merkezlerine ve dünya üniversitelerine İslâm ile ilgili davet yazıları göndermiş ve kitap çalışmalarında bulunmuştur.


Daha sonra 1990 senesinde ticaret hayatından kendi ihtiyarları ile ayrılıp ezelden namzet bulunduğu manevî dereceleri ihraz yolunda avni samedani ile himmet eylemişlerdir.


İslâm'daki birçok hususi anlayışları zamana göre açıklama gayretinde bulunmuş olup, halen manevî çalışmalara devam etmektedir.


Bugüne kadarki manevî çalışmalarından pek çok gönüller istifade ile terakki etmişlerdir.