TÜM DÜNYAYI BİR DEVLET VE BİR MİLLET HALİNE GETİRME FİKRİYATI - GLOBALLEŞME

  


Bütün dünya insanlarının bir çatı altında toplanmasını kabul etmek ilâhî yaratılışa ve programa, yani Allah’ın arzusuna ters düşmek demektir. Öyle olsaydı, Allah bütün insanları ve âlemleri bir örnek yaratırdı.


TÜM DÜNYAYI BİR DEVLET VE BİR MİLLET HALİNE GETİRME FİKRİYATI GLOBALLEŞME

 


                              

                                                               Bismillahirrahmanirrahim


 

Allah’ın yaratmış olduğu her varlık ömürlüdür. İnsanlar, devletler, medeniyetler, yıldızlar, galaksiler vazifelerini bitirip yerlerini yeni varlıklara bırakırlar ve yeni bir devrin mesajını verirler. Bu tabloya baktığımız zaman bütün dünya insanlarını bir noktada toplamak ve herkesin aynı şekilde mütalaa edip kabul etmek Allah’ın manütenahi ilâhî yaratıcılığına gölge düşürmek gibi olur. Çünkü dikkat edilirse Kur’an’da; "kulle yevmin huve fî şe'nin/ HÜVE hergün bir şendedir" buyrulmaktadır. (Rahman-29)


Fezada kaybolan galaksilerin yerine yenilerinin geldiği düşünüldüğünde Allah her an yeni bir arzu içinde olduğunu kabul etmek yerinde olur kanaatindeyiz. Bu durumda bütün dünya insanlarının bir çatı altında toplanmasını kabul etmek ilâhî yaratılışa ve programa yani Allah’ın arzusuna ters düşmek demektir. Öyle olsaydı, Allah bütün insanları ve âlemleri bir örnek yaratırdı. Allah’ın bu arzularını kabul etmemek, Allah’ın yeni arzularını kabul etmemek olur.


Her varlık Allah’ın programını ve arzularını yerine getirmekle mükelleftir. Bu, Allah’ın namütenahi yaratıcılığını ifade eden bir tatbikattır. Bu tatbikat ve nizamı değiştirmek gibi bir düşünce insanlığı ortadan kakması demektir.

Allah’ın arzusunun olmadığı bir hususun olması mümkün olmayacağına göre o husus tamamen ortadan kalkar demektir.


Her varlığın yaratılışı ve yaşamındaki husus Allah’a ait bir konudur.

                                  

                                                           


                                                                                                                           ELL HACC HÜSEYİN VEDAD