MEKTÛB-İ TİRMİZÎ

  


Hânefî fıkhını ve İslâm'ın zâhirî ilimlerini tahsil eden, Hakîm Tirmizî, nübüvvetin hatemi olduğu gibi velâyetinde hatemi var mıdır? Sorusundan yola çıkarak kendisinin en önemli eseri sayılan ve kendisinden sonra gelen birçok kimseyi etkileyen, Hatmü'l-Evliyâ adı verilen eseri yazmıştır.Nübüvvet-velâyet meselelerini anlatan bu eserin en dikkat çekici yönü ise velâyetin hatemi olarak görünecek olan Hatemül Veli'ye sorduğu suallerdir.