İSLÂMDA MANEVİ HAKİKATLER VE YOLLAR

  


Bu kitapçık umumun eksik ve muhtelif kesimlerde yanlışlarla malul olan din idrakinin doğrultulması amacıyla, hatalı ve yanlış bilgilere karşı velâyet yolunun vermiş olduğu farklı anlayış dahilinde ele alınmış olup, din, şeriat ve tarikat hakkında hakikate uygun bilgileri verme maksadına matuftur.