ÂYETLER VE HADİSLER

  


Peygamberimiz 23 yıl boyunca inzal olunan Kur'an’ı yazdırmış ancak hadisleri yazdırmamıştır. Çünkü hadis-i şerifler bir izah, bir anlatım ve bir bilgidir. Ama Kur'an-ı Kerîm bir hükümdür ve kat’i bir talimattır. Bu noktalara dikkat ederek Kur'an'ın açıklayıcısı olarak âyetlere tekabül eden bazı hadisleri yazmayı murat ettik.
 

12345