DİVAN-I SÜREYYA

  


Hz. Süreyya’nın yüksek lisanını ve makamını anlayabilmek, elbette kolay değildir, hatta tam anlamı ile idrak muhal görünmektedir. Muhabbetli, arzulu ve aşina kişilerin bile bu makamı anlamaları zordur. Süreyya Divanı'nın bu ikinci baskısı sadece Hz.Süreyya, Hz.Mehmet Ali ÖZKARDEŞ ve onların yolundaki muhabbetli gönüllerin güzel ve manevi hatır ve hatıralarına istinaden yapılmıştır. Hz. Süreyya’ya duyduğumuz büyük sevgi ve kalbî muhabbetimizin neticesi olan tashihat ve lügat çalışmaları, Hz. Süreyya’nın ilâhî varidatlarını bugünün insanlarına, onların anlayabilecekleri şekilde, aktarabilmek maksadıyla yapılmıştır. ELL HACC HÜSEYİN VEDAD