DERYAYI NURU MUHAMMED

  


Bugüne kadar Hz. Muhammed (s.a.v) isminin Allah yakınlığı anlayışı içinde mütalâa edildiği velâyet haricinde görülmemiştir. Bugün ise isimlerden münezzeh olan Hüve'nin (Allah'ın) Hz. Muhammed (s.a.v) ismiyle fiiliyat yaptığı anlatılmaktadır.