İLÂHÎ İKAZ

  


Bugün dünyanın umumî bir kaosa sürüklenmekte olduğu görülmektedir. Bu kaos hali içinde sulha, selâmete, gerçek bir birliğe manevî ve maddi bakımdan güzel bir yaşama nasıl kavuşulabilecektir? Dünya halkları, eski devirlerden beri, dünya sulhunu dinleri birleştirerek temin etmek yolunda bir çaba içinde olagelmişlerdir. Ancak istenen birleşme bugüne kadar gerçekleşememiştir. Bunun nedeni doğru bir iman anlayışı altında toplanmayı ve birleşmeyi başaramamış olmalarıdır.
 

12