GÜLZÂR-I MA’RİFET

  


“Gülzâr-ı Ma’rifet” Mehmed Ali Özkardeş Hazretlerinin Cenâb-ı Pîr Hz. Ahmed Süreyya Emin Beyefendi ile ilgili olarak bizlere intikal ettirdiği beyan ve yazıların bir kısmıdır. Bu kitaptaki yazılar Hz. Süreyya'nın manevi hatıraları olup, onu seven muhabbetli gönüllere ithaf olunmak üzere kaleme alınmıştır. Hz. Mehmed Ali Özkardeş, Mürşidi Kadiri tarikatının dördüncü Pir-i sânisi Hz. Ahmed Süreyya Emin Beyefendi Hazretleri ile olan beraberliğinde bizzat Mürşid’inden görmüş ve işitmiş olduğu bazı hadise ve sözleri “Gülzâr-ı Ma’rifet” adlı kitapta toplamış ve bana vermişlerdi. Bu kitapta yazılanlar, Mehmed Ali Bey Hazretlerinin yazılarından ve hatıralarından yararlanılarak kaleme alınmıştır.
 

1234