NÂME-İ HUSUSİYE

  


Bu kitap, manevî gönül sahiplerinin seyr-i sülûklarında karşılaşmış oldukları meseleleri manevî yola müracaatla bilgi bakımından tenvir etmek ve tevcih ettikleri suallere cevap vermek maksadından hâsıl olan mektuplarla ilgilidir. Aynı zamanda Mürşid ile derviş arasındaki hususiyetleri ifade etmektedir; yetişmede bu yol nasıl takip ediliyor bunu göstermektedir.
 

123