ÂDEM'DEN GÜNÜMÜZE ALLAH DİNİ

  


Al-i İmrân sûresi 83. âyet, "Efeğayre diynillâhi yebğune ve lehu esleme men fiyssemavati vel'ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yürce'une" "Semavatta ve arzdaki kimseler -istese de istemese de- 'Hû'ya teslim olmuş ve 'Hû'ya rücû ederlerken Allah dininden gayrini mi arıyorlar?"
 

12