ÂDEM'DEN GÜNÜMÜZE DİN VE DEVLET

  


Bu kitabın ana konusu, DiN ve DEVLET ilişkileridir, ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi için din derken neden bahsedildiğinin anlaşılması gerekmektedir. Evvela maneviyatın görüşlerinin ne olduğunu ortaya koymak icap eder. Bu yüzden değişik konulara maneviyat nasıl yaklaşmaktadır, bunun anlaşılması ve açıklığa kavuşması gerekir. Kitapta manevî-dünyevî konulara değinilmesinin sebebi budur. Bu, maneviyatın özelliklerinin idraki içindir. Bu idrak olursa din-devlet ilişkilerinde nasıl düşünülmesi gerektiği daha doğru anlaşılabilir.
 

123