HATM-İ DİN

  


Hatm-i Din Ne Demektir: Allah'ın peygamberleri ve velileri ile göndermiş olduğu ilâhi ilmin, yani Allah Dini'nin Hatmül Velâyet kemâlâtından bilinmesi anlamındadır.