ÂLEM-İ İLÂHÎ

  


İnsanların, sadece dünyevî yaşamı esas alarak ilâhî âlem hakkında değerlendirmeler yapmaları doğru olmasa gerekir. Çünkü, dünya yaşamını esas alarak, ahiret hayatına muttali olunması mümkün değildir. Allah'ımız her an namütenahi ilim lütfediyor. Bizler, hem geçmişi hem geleceği kabul ve tasdik ediyoruz. Geleceği tam olarak bilmek mümkün değildir, ama Allah'ımız sonsuz olduğuna göre, ilmi de tatbikatı da sonsuzdur diyoruz. Bu sebeple, bu kitapta, Hatmül Velâyet noktasından sadır olan ilim ile ilâhî âlem konusu zâtî olarak değerlendiriyoruz. Muhakkak ki, semavatın ve arzın sahibi olan Allah her şeyi alîmdir.