DÜSTUR

  


Inkılab-ı Kebir'in yaklaşmış olduğu şu zamanda gerçek Müslümanlığın, yani gerçek imanın nasıl olması gerektiğini ve insanların Allah'ın nizamına nasıl uyması lazım geldiğini beyan etmek arzusunda olarak, "Düstur" isimli bir kitap yazmam ilham olundu.