VAHİY VE AKIL

  


Vahiy Allah’ın yaratmış olduğu kullarındaki esmasına göre bir feyz ve enerji vermesidir. O halde her varlık kendi isim ve makamına göre Allah’tan vahiy almaktadır. Vahiy Allah’ın kendi arzusunun ve programının tatbikini temin etmektedir.