KELÂM-I MANEVİ SOHBETLER

  


Bu yazılar uzun sohbetler neticesinde bu sohbetlerde bulunan kişilere, sohbetlerde ele alınmış olan çeşitli mevzuları hatırlatmaya matuf paragraflar halinde yazılmıştır. Bu bakımdan sohbetlerde bulunmayanların bunları anlamalarında muhtelif zorluklar olabilir. Okuyanların bu hususları dikkate alarak mülahaza etmelerini temenni ederiz.
 

1234