İNKILÂB-I KEBİR Asla Kalboluş

  


Kur'an'da 'kıyamet' ile ilgili pek çok âyette değişik isimler zikredilmekte, pek çok anlatım ve izah bulunmaktadır. Bu kitabın ismi olan "İnkılâb-ı Kebîr" ise bütün varlık âleminin büyük bir tebeddülata uğrayacağına işaret etmektedir. İnkılâb-ı Kebir; Allah'ın rahmeti ve lütfu ile gerçekleşecek olan büyük değişim günüdür. İnkılâb-ı Kebir bu hayatın yeni bir hayata tebdil olunmasıdır. Bu, tamamen Allah'ın arzusudur ve O'nun programı içerisinde cereyan edecektir.
 

1234