Esmâ-i Celîle-i İlâhiye İsm-i Azam-ı Hususi

  


Allah’a atfedilen isimlerin mânâlarının nâmütenâhi olduğu bir hakikattir. Bu durumda her geçen zaman içinde Allah’ın Esmâ-ü’l Hüsnâ’sının (Güzel İsimlerinin) yeni bir mânâ taşıdığı muhakkaktır. Bu durumda her zaman içinde Esmâ-ü’l Hüsnâ’nın yeni ve daha ileri bir anlayış ile, daha ileri bir idraki olsa gerektir. Bu bakımdan bu kitapta bu zaman ile ilgili anlayışı ifade eden mânâlar yazılmıştır.