HZ. FÂTİME

  


Sevgili Efendimiz: "Fâtime benim bir parçamdır. Onu sıkan şey beni de sıkar, onu ferahlatan şey beni de ferahlatır." (El-Müstedrek, Hâkim, c.3, s.154; Kenzü'l-Ummal, c.12, s.111; hadis: 34240) "Kıyamet günü bütün soylar, nesepler kesilir. Benim nesebim, soyum ve akrabalığım hariç…"(Müsned-i Ahmed, c.4, s.323, 332; el-Müstedrek, c.3, s.154, 159) buyurmuşlardır.