VAHDET-İ VÜCUD

  


Vahdet-i vücûd anlatımı bugünün terakkisinde Allah'ın arzusunda olan bir anlatım değildir. Öyle tavsif edilmiştir. O zaman için öyle söylenmiştir. Ama bugünün feyzi çok ileridir. Vahdet-i vücûd anlatımı bugün açılan ve lütfedilen ilâhî feyzi karşılamaktan uzaktır. Bugün "Hüve" nin çok ileri feyzi vardır. Allah'ın zâtîyet feyzinin karşısında vahdet-i vücûd anlatımı sıfatî kalmaktadır.