RUH ve NEFİS

  


“Ey Âdem, sen ve senin zevcen cennete yerleşin, " [Araf 7/19] “Sen ve senin Zevcen" hitab-ı ilâhîsi, Âdem'in vücûdundan meydana gelmiş, Âdem'in parçası olan, Âdem'i kabul ve tasdik eden varlığı ifade etmektedir ki, bu Allah'ın tevhid-i ilâhîsini işaret eden bir hususiyettir. Allah, Âdem ve zevcini bir bütün olarak kabul etmektedir.